Aihearkisto: Yleinen

Kaksi erilaista opiskelijatarinaa

eevaBrandi2

Tässä julkaisussa esitellään kaksi erilaista YAMK -opiskelijatarinaa. Tavoitteena on tehdä näkyväksi YAMK -opintoja, kannustaa elinikäiseen oppimiseen ja uuden etsimiseen. Tarinoita olisi voinut poimia kuvattavaksi enemmänkin. Toiveena kuitenkin on, että jo nämä kaksi tarinaa saavat lukijan innostumaan opiskelusta ja oman osaamisen kehittämisestä.

Opiskelijoista toinen on Tiia Yrjölä, joka aloitti opiskelut ensimmäisessä ympäristöalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijaryhmässä vuonna 2012 syksyllä. Silloin hän työskenteli Helsingin Seudun Ympäristöpalveluissa (HSY), mutta siirtyi kuitenkin myöhemmin Lahden kaupungille jäteasiamieheksi. Siinä kohtaa aiempi opinnäytetyöaihe vaihtui uuteen ja Tiia teki työnsä pakkausjätteitä koskevat jätehuollon muutoksista ja vaikutuksista Päijät-Hämeen alueella. Opinnäytetyön nimi on Producer responsibility and supplementary transport of municipal packaging waste : case: Päijät-Häme waste management region.

Minna Vierulalla on aiempi tutkinto muotoilun alalta, Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinsitituutista. Hänelle on pitkä työelämäkokemus, ja hän halusi nimenomaan hakeutua tekniikan alan ylempään ohjelmaan sekä selvittää kestävän kehityksen –käsitteen historiaa ja ilmenemistä pihasuunnittelussa valitsemiensa kohteiden avulla. Opinnäytetyön nimi on Sustainability in the planning of urban courtyards : case: Varma, new properties in Helsinki.

Minna rohkaistui myös hakeutumaan vaihtoon Salenton yliopistoon Etelä-Italiaan Leccen kaupunkiin. Hän vietti siellä useamman kuukauden perheensä kanssa ja keskittyi tekemään opinnäytetyötään sinä aikana. Salenton yliopisto oli tullut LAMKin uudeksi partnerikouluksi  Rescue –projektin kautta. Minnalla oli myöhemmin mahdollisuus palata Lecceen kahdeksi viikoksi projektin järjestämän kansainvälisen pilottikurssin kautta.

Julkaisu on osa avoimen julkaisutoiminnan kehittämistä

Lahden ammattikorkeakoulu on ottanut tavoitteekseen lisätä Open Access julkaisemista. Kysymys on kansallisen avoimen tieteen ja tutkimuksen strategian toteuttamisesta. Tammikuussa 2016 hyväksyttiin Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n johtoryhmässä julkaisutoiminnan kehittämissuunnitelma. Sen yksi keskeinen osa-alue on avoimen julkaisutoiminnan edistäminen.  Tämä julkaisu on yksi pieni osa kehittämissuunnitelman toteuttamista ja erilaisia julkaisutoimintaan liittyviä kokeiluja.

Tämän pilottijulkaisun toteutumisessa on keskeisessä roolissa ollut johtamisen ja viestinnän BrandiEevatradenomiopiskelija Heidi Kouvo, joka suoritti opintoihin kuuluvan harjoittelun Lahden ammattikorkeakoulussa keväällä 2016. Kouvon tehtävänä on ollut harjoittelun aikana tuottaa uusia ideoita ja avauksia Lahden ammattikorkeakoulun julkaisutoiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on ollut, että harjoittelun aikana opiskelijalla vahvistuu ammatillinen osaaminen, ammatti-identiteetti ja ammattikorkeakoulun tki-toiminta harjoitteluympäristönä tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden turvallisesti testata omaa osaamistaan. (ks. Salonen 2005.) Harjoittelun aikana oppimista tapahtui kaikilla julkaisutoiminnan kehittämiseen osallistuneilla osapuolilla. Kun työtiimiin tulee uusi ihminen, uudet ajatukset ja jälleen yksi uusi tapa katsella maailmaa, on oppiminen väistämätöntä.

Julkaisu on osa LAMKin strategian toteuttamista: kokeilut on nostettu yhdeksi keskeiseksi kehittämisalueeksi. Kokeilu tämä julkaisu on ollutkin. Kokeilua on myös arvioita ja muutettu osaamiseksi. Kokeilua prosessina on arvioitu laajemmin Lahden ammattikorkeakoulun Verkkolehti Lahtisen artikkelissa.

 

 

 

 

 

Lähteet:

Salonen, Paula (2005). Ohjaako harjoittelu asiantuntijuuteen? Selvitys ammattikorkeakouluopiskelijoille toteutetusta harjoitteluaiheisesta kyselystä. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja, B: Ajankohtaista-Aktuelt. Saatavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/23715/Ohjaako_harjoittelu_asiantuntijuuteen.pdf?sequence=1

eee