Minna Vierula – työn ja opiskelun yhdistäminen

Minna Vierula aloitti YAMK-opintonsa Sustainable Urban Planning and Climate Change -ohjelmassa syyskuussa 2013. Hän ei kokenut työn ja opiskelun yhteensovittamista ongelmallisena. “Minun oli mahdollista olla opintovapaalla töistä vuosi, jonka aikana sain palkansaajan aikuiskoulutustukea. Muutoin suoritin opintojani töiden ohessa”, hän kertoo.

Vierula

Vierulan opinnäytetyö Sustainability in the planning of urban courtyards : case: Varma, new properties in Helsinki, käsittelee kestävän kehityksen historiaa ja sitä miten kestävä kehitys otetaan huomioon Case-yrityksen toiminnassa. Opinnäytetyön aihe löytyi hänen mukaansa helposti. “Case-yritykseni oli entinen asiakkaani ja he kokivat aiheen tärkeäksi”, Vierula kertoo.

Minna Vierula valmistui Lahden ammattikorkeakoulusta insinööriksi kesäkuussa 2015. Hän suosittelee YAMKia muille erittäin mielellään ja kertoo parasta aikaa jatkavansa opintojaan International professional teacher education -ohjelmassa HAMKissa. Ensi syksynä Vierula aloittaa M.A. -opintonsa Aalto-yliopistossa, Creative Sustainability- ohjelmassa.

Teksti: Heidi Kouvo