Tekniikan alan Master’s Degree Programme

Lahden ammattikorkeakoulun tekniikan alalla käynnistyi syksyllä 2012 ensimmäinen ylempi AMK-tutkinto-ohjelma, Master´s Degree Programme in Environmental Technology. Sisältöä kuvattiin markkinointinimellä Sustainable Urban Planning and Climate Change. Nyt on kertynyt kokemusta neljän vuoden ajalta siitä, miten opiskelijat saavat sovitettua yhteen työelämän ja opiskelun, sillä pääosa ohjelmassa opiskelleista on myös samanaikaisesti jatkanut omaa päivätyötään. Tilanne on haasteellinen erityisesti opinnäytetyön osalta. Se muodostaa puolet tekniikan alan ylemmästä AMK-tutkinnosta, joka on laajuudeltaan 60 opintopistettä.

Opiskelijoiksi valittavilta edellytetään vähintään kolmen vuoden työkokemusta alemman tutkinnon jälkeen, ja useilla opiskelijoilla onkin kertynyt jo selvästi enemmän työvuosia. Englanninkielisessä ohjelmassa on ollut useita kansainvälisiä opiskelijoita, erityisesti Afrikan maista.

eevaBrandi3

Koulutusohjelman keskeinen tavoite on tarjota opiskelijoille laajempaa kokonaisnäkemystä ympäristön ja yhdyskuntien nykyisistä ja tulevista haasteista. Samaa ajattelutapaa on kehitetty myös kansainvälisessä Erasmus –ohjelman RESCUE –hankkeessa, johon LAMK osallistui vuosina 2012-15 projektin koordinaattorina. Lisää projektista voi lukea osoitteesta https://rescueproject.wordpress.com .

Rescue -projekti tarjosi myös mahdollisuuden hyödyntää kansainvälisiä kumppanuuksia ja osaamista omassa koulutuksessa. Uusien partnerikorkeakoulujen myötä avautui lisäksi tilaisuuksia uusiin Erasmus –opiskelijavaihtoihin, joista ohjelman opiskelijat ovat olleet erittäin kiinnostuneita. Englanninkielinen ohjelma on luonteva osa kansainvälisen yhteistyön vahvistamista. Kollegat partnerikouluista vierailevat Erasmus opettajavaihdon avulla pitämässä vierailuluentoja ja näin tehdään myös vastavuoroisesti.

Useissa YAMK-ohjelmissa pääsääntö on, että opiskelijat tekevät opinnäytetyönsä tutkimuksellisena kehittämistyönä omalle organisaatiolleen. Näin on esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla tai liiketalouden alalla. Tässä ympäristöalan ohjelmassa on ollut havaittavissa erilaisia trendejä opinnäytetyön laatimisessa: osa opiskelijoita tekee työn omalle organisaatiolleen kehittäen esimerkiksi ympäristöhallinnon ja –johtamisen järjestelmiä tai keskittyen organisaation vaativaan toimeksiantoon. Osa taas haluaa tehdä työnsä nimenomaan laajentaakseen ammatillista osaamistaan ja keskittyy tehtävään, jonka kokee hyödylliseksi. Useat kansainväliset opiskelijat taas ovat olleet kiinnostuneita lähtömaahansa liittyvästä kehittämishaasteesta, esimerkiksi jäte- tai energiahuollon kehittämisestä.

Teksti: Eeva Aarrevaara