Tiia Yrjölä – opinnäytetyö opintojen palkitsevin osuus

Tiia Yrjölä aloitti YAMK-opintonsa vuoden 2012 syksyllä Sustainable Urban Planning and Climate Change -ohjelmassa LAMKissa. Tuolloin hän työskenteli Helsingin kaupungin ympäristökeskuksessa. Yrjölä koki haasteita työelämän ja opiskelun yhteensovittamisessa. “Työnantajani eivät tukeneet omaehtoista opiskelua. Olin säästänyt lomapäiviä ja käytin palkattomia vapaita lähiopintoihin ja opinnäytetyön tekemiseen. Jos en olisi pystynyt hyödyntämään työssä tarvitsemaani materiaalia harjoitustöissä, aikataulujen yhteensovittaminen olisi ollut haastavaa”, hän kertoo. ”Suosittelen valitsemaan opinnäytetyön aiheen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja työstämään osioita jo opiskelun alkuvaiheessa”, Yrjölä vinkkaa.

Tiia Yrjölä

Opinnoista oli molemminpuolista hyötyä. “Pystyin hyödyntämään kurssien suorittamisessa työssä tarvitsemaani materiaalia ja toisaalta koulutus hyödytti työtehtäviäni”, Yrjölä kertoo. “Vaihdoin työpaikkaa kesken opintojen Lahden kaupungille, jätelautakunnan tehtäviin. Uskon, että opinnoista oli apua työpaikan saamisessa”, hän jatkaa.

Tiia Yrjölä vaihtoi opinnäytetyönsä aihetta työpaikan vaihdon yhteydessä. “Opinnäytetyöni aihe pakkausjätteen tuottajavastuun toimeenpanosta Päijät-Hämeen jätehuoltoalueella tuki alueen jätehuoltomääräysten valmistelua. Opinnäytetyön aiheen löytäminen ja rajaaminen oli vaikeaa ja mutta kuitenkin opintojen palkitsevin osuus”, hän kertoo.

Yrjölä suosittelee YAMKia muille ja toivoo jatkavansa opiskelua tulevaisuudessa. “Jossain vaiheessa toivoisin, että minulla olisi mahdollisuus tohtori-opintoihin”, hän kertoo

Teksti: Heidi Kouvo

Kuva: Pasi Leppäaho