Kartongin, lasin ja metallin aluekeräysverkostossa muutoksia

Pakkausjätteiden jätehuoltovastuu on siirtynyt pakkausjätteen tuottajille vuoden 2016 alusta. Opinnäytetyönä tehdyn tutkimuksen mukaan alueen keräyspisteverkosto tulisi olla arviolta 50–60 pistettä. Pisteet tulevat keskittymään taajama-alueisiin ja sijoittumaan kauppapaikkoihin.

Tuottajien tulee perustaa keräyspisteverkosto pakkausjätteelle, eli kartongille, lasille, metallille ja muoville. Pakkausjätteen tuottajayhteisöjä edustavan Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy:n mukaan alueelle perustetaan 50–60 pistettä. Kaikilla tuottajien keräyspisteillä kerätään kartonkia, lasia ja metallia, joten keräyspisteverkosto tulisi parantumaan kartongin osalta ja heikentymään lasin ja metallin osalta.  Asukasmäärän mukaan alueelle tulisi kokonaan uutena 19 muovinkeräyspistettä. Aluekeräyspisteet tulevat keskittymään nykyistä enemmän taajama-alueille ja sijoittumaan kauppojen yhteyteen ja kulkureittien varrelle.

Pakkausjätteen aluekeräyspistemäärään ja niiden sijoitteluun vaikuttaa alueen asukasmäärä, ja mitä pakkausjätteitä jätehuoltomääräyksissä määrätään asuinkiinteistöillä kerättäväksi. Opinnäytetyön perusteella  samoissa pisteissä voitaisiin kerätä pakollisena myös lasia ja metallia, tai jatkaa nykyisellä kiinteistökohtaisella lajittelulla. Ensimmäinen vaihtoehto voisi pienentää aluekeräyspisteiden määrää mutta parantaa pakkausjätteen kierrätystasoa.